__
Räddningstjänsten Svenska English

Räddningstjänsten på Motståndsfestivalen

Den 11-14 augusti anordnades Motståndsfestivalen i Riddarhyttan. Tanken var att festivalen skulle vara en mötesplats för den breda motståndsrörelsen. En korsväg att samla kraft vid. Det var ett intressant och maffigt program med ett nytt tema varje dag. Föreläsningar och debatter varvades med teater, musik och film.

Alvin Lindstam höll på lördag förmiddag en föreläsning om Räddningstjänsten under rubriken "Hur väljer vi att leva". Från början var det meningen att Djurens Befrielse Front också skulle vara representerade. Att det skulle bli en presentation av båda organisationerna och sedan en debatt om bland annat metoder. Men DBF uteblev och Alvin fick hela timmen för sig själv.

Det var en någorlunda liten skara åhörare, kanske berodde det på tiden, kanske på att det var sista dagen (folk verkade droppa av allt eftersom) eller så krockade det med något annat i det tjocka programmet.

Alvin berättade om sitt personliga djurrättsengagemang och om varför han har valt att arbeta med civil olydnad. Att han har upplevt att de lagliga metoderna inte räcker då staten, den påstått djurvänliga, ignorerar hur djuren behandlas och att han därför anser att man måste sätta djurens lidande för lagen.

- Civil olydnad innebär bland annat att man är öppen med sin identitet när man gör en aktion. En av anledningarna är att aktionen då får ett ansikte. Det är inte lika lätt att smutskasta någon som själv kan förklara sig. Man kan ta kritik och berätta varför man har gjort vad man gjort. Alvin menar att civil olydnad kan vara vitaliserande i en demokrati. Genom att man öppet bryter mot lagen, respekterar man dagens demokrati och dess system av lagar och straff, men man accepterar inte de lagar som förtrycker och stödjer lidande.

- Det samhälle man vill leva i ska man bidra till att skapa, säger Alvin. Om man vill leva i ett icke-våldslikt samhälle, då fungerar det inte att använda våld som metod. Accepterar man våld som metod, då kommer makten hamna hos de våldsamma.

En medelålderskvinna i publiken säger att hon tycker att Alvin och hans vänner gör ett mycket bra arbete. Att hon vill leva i en fredlig värld och att hon därför tror att fredliga metoder är de rätta. Men hon undrar vad som händer sedan, om Alvin ser något långsiktigt mål och vad han anser om lagliga metoder och annat politiskt arbete?

Alvin svarar att civil olydnad är som gödsel och det politiska arbetet är som frön. Utan frön är gödslet bara en hög skit. Att civil olydnad är ett komplement till all annan verksamhet och att påverkan av människor är det centrala.

En kille i publiken sympatiserar med DBF och det blir tillslut den diskussion om metoder som var utannonserat i programmet. Killen i publiken menar att alla aktioner som görs för djuren är bra, oavsett metod. Att rörelsen måste hålla ihop och inte kritisera varandra. Alvin säger att han är trött på att man ska vara så enade utåt hela tiden. Han påpekar att detta är hans egen uppfattning och inte Räddningstjänstens, då Räddningstjänsten har som policy att inte uttala sig om andra organisationers metoder. Han menar att visa aktioner faktiskt gör mer skada än nytta för djuren och att man då måste kritisera dem. För djurens skull.

-En rörelse som inte kritiserar sig själv är farlig.

-Är det då inte i så fall viktigt att kritiken är intern och inte förs i media? Frågar killen i publiken.

-Det kan vara bra att allmänheten förstår att det finns självkritik inom djurrättsrörelsen och att det förs en metoddiskussion, svarar Alvin.

Tillsist få Alvin frågan om värde. Om inte människor ändå är mer värda än djur?

-Det går aldrig att värdera en varelse objektivt. Till exempel kan ett husdjur vara mer värt för mig än vad en okänd människa är. Istället för att prata om värde borde vi prata om rättigheter. Alla levande varelser har rätt att inte behöva utsättas för lidande.

Ida-Lovisa Rudolfsson

idalovisa@hotmail.com

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR