__
Räddningstjänsten Svenska English

PRESSMEDDELANDE

Hönor fritagna av Räddnigstjänsten inatt

Natten till måndagen den 5 april fritogs totalt 39 värphöns, 8 stycken från ett hönseri utanför Jörn, Västerbotten och 31 stycken från ett hönseri i närheten av Östersund. Aktionen utfördes av Räddningstjänsten, en organisation som specialicerat sig på att motarbeta djurförtryck, ofta genom att frita utsatta djur och istället ge dem ett kärleksfullt hem där de får leva för sin egen skull och slipper lidande. Alla de hönor som fritogs under nattens aktioner befinner sig således idag i trygghet hos människor som kommer beskydda dem och ge dem kärlek. Där får de leva i en naturligt stor flock och har möjlighet att dagligen vistas utomhus. Vid sjukdom kommer de behandlas av veterinär istället för att som på hönserierna avlivas eller plågas till döds.

Samtliga hönor levde tills i söndag natt instängda i burar. Räddningstjänsten tycker inte att de nya, modifierade burarna är värda sitt namn "trivselburar". Fortfarande är dödligheten hög, fortfarande är hönorna stressade, aggressiva, sjuka och frustrerade. De har fortfarande en oacceptabelt liten rörelsefrihet; en höna som står lågt i rang har ingen chans att komma undan de andras näbbar. Hönorna som av naturen är nyfikna får i burarna varken stimulans eller variation. Att installera sandbad är som att ge fången en tvål; vissa grundläggande behov är tilgodosedda men dagarna är fortfarande outhärdligt trista och tomma. De nya burarna är ett hån mot det som kallas djurskydd. Hönorna lider alltjämt.

Alla varelser borde ha rätt till ett tryggt, naturligt och lyckligt liv. För hönor innebär det bland annat att kunna gå och sprätta i jorden på jakt efter varierande föda, att få sova om natten och att få leva längre än äggproduktionens topp varar. Den moderna äggindustrin uppfyller inget av dessa blygsamma krav.

- Vi menar att hönornas behov aldrig kan tillfredställas så länge de avlas fram och hålls som massproducerande äggmaskiner på det sätt som görs idag, säger Åsa-Maja Augustsson från Umeå, en av aktivisterna.

Burarna är billiga och lättskötta och därför populära bland producenterna, som kämpat för att behålla dem och hittills lyckats. När det blev förbjudet att hålla sina hönor i burar blev äggproducenterna så upprörda att förbudet två år senare revs upp. Ändå är ägg inte ens en nödvändig produkt.

- Det går utmärkt att klara sig utan ägg, försäkrar Niklas Svenlin från Piteå, ena parten i fritagarduon i Jörn.

Det är av största vikt att protestera mot och upplysa om förtrycket som djur utsätts för. Att tiga är att ge samtycke. När lagen (i detta fall Djurskyddslagen) uppenbart inte efterföljs i praktiken, då har man en medborgerlig plikt att ingripa. Hade det inte funnits olydiga medborgare skulle vi idag fortfarande ha slavar och kvinnor skulle inte ha rösträtt. Det är alltså nödvändigt att konsumenten görs medveten om missförhållandena som råder bakom ord som "lantägg" och "frukostägg". Om inte, komer förtrycket att utvecklas och växa. Äggkartonger med bilder på idylliska bondgårdar och hönor som tecknats med ett leende är så långt från sanningen man kan komma, men för äggproducenten är det avgörande att konsumenten hålls ovetande om hur det är i verkligheten. För den som en gång fått insyn i verksamheten, köper troligen inte ägg med rent samvete längre.

Syftet med Räddningstjänstens aktion var att, utöver att rädda de 39 hönorna, också att rikta ljus mot den dunkla sidan av Sveriges skenheliga Djurskyddslagar. För inte någonstans hittar man så många individer som behandlas godtyckligt som inom ägg- och broilerindustrin. Det handlar om miljoner fåglar varje år i Sverige.

- När alla levande och kännande varelser behandlas med respekt, kan leva naturligt och tryggt och ingen behandlas som en handelsvara, då upphör våra protester, lovar Niklas Svenlin.

För mer information och bilder kontakta aktionsdeltagana i Räddningstjänsten aktion 15:

Jörn:
Åsa-Maja Augustsson 0709695378
Niklas Svenlin 0703097127

Östersund:
Emma Skyllbäck: 070 327 38 82
Monika Roos: 073 686 82 99 (under morgonen)

eller besök www.raddningstjansten.org

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR