__
Räddningstjänsten Svenska English

Aktion 15 - böter pil [050831]
Vädjan om ekonomisk hjälp från Aktion 15.

Aktivist frigiven pil [050415]
Den 15:e april frigavs Daniel Hedqvist efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff för Farväl äggindustris avrustning av Gimranäs kläckeri.

Aktivist fängslad pil [050404]
Fr.o.m. den 4 april avtjänar Johan Jaatinen sitt fängelsestraff på 10 månader för Farväl äggindustris avrustning av Gimranäs kläckeri.

Aktion 15 inför rätta pil [050330]
Rättegången mot Åsa-maja Augustsson och Niklas Svenlin hålls i Skellefteå tingsrätt, tingssal 1, den 5 april 2005 kl 1100.

Aktion 16 åtalas pil [050110]
Räddningstjänsten Aktion 16 åtalades den 10:e Januari.

Femårsjubileum inställt pil [041127]
Norrköping har bestlutat att inte låta Räddningstjänsten använda kommunens lokaler, mer info här.

Räddningstjänstens femårsjubileum pil [041111]
27 och 28 november firar vi Räddningstjänstens femårsjubileum med en djurrättshelg i Norrköping. Läs mer här...

Brev från Daniel Hedqvist pil [041024]
Läs Daniel Hedqvist's brev på www.raddningstjansten.org/byebyeegg/

Aktivist fängslad pil [041013]
Daniel Hedqvist har börjat avtjäna sitt 10 månader långa fängelsestraff som han dömdes till efter en aktion mot Grimnäs kläckeri. Läs mer om aktionen på www.raddningstjansten.org/byebyeegg/

En dag ska alla djur leva i frihet pil [040904]
Johan Jaatinen har skrivit en antologi om civil olydnad för djuren som heter "En dag ska alla djuren leva i firhet". Denna bok ges ut av Yalah förlag och kan köpas via Yelah butiken, eller be din lokala bokhandel att ta in boken.

RT på Motståndsfestivalen pil [040904]
Den 11-14 augusti anordnades Motståndsfestivalen i Riddarhyttan och på plats var bl a Räddningstjänsten. Alvin Lindstam höll på lördag förmiddag en föreläsning om Räddningstjänsten under rubriken "Hur väljer vi att leva".

Aktionsberättelser aktion 16 pil [040729]
Nu kan du läsa aktionsberättelser från deltagarna i Räddningstjänstens sextonde aktion.

120 HÖNOR FRIA I AKTION 16 pil [040502]
Natten mot söndag genomförde Räddningstjänsten sin sextonde aktion. Denna aktion är väldens hittills största öppna fritagning där 120 hönor fritogs. Aktionen skedde i Vadstena.

39 HÖNOR FRIA I AKTION 15 pil [040405]
Natten mot måndag genomförde Räddningstjänsten sin femtonde aktion. Denna gång fritogs sammanlagt 39 hönor. 8 värphöns fritogs från Bohmans Hönseri AB, ett hönseri utanför Jörn och 31 värphöns från ett hönseri utanför Östersund.

Aktivist fängslad pil [040229] Hanna Ekegren
Ickevåldsaktivisten Hanna Ekegren hamrade på kläckeriutrustning - för att förhindra buräggsindustrins hönsplågeri.Djurhem sökes pil [040218]
För er som är intresserade av att hjälpa till genom att ta han om djur som har fritagits i våra aktioner.

ÄNDRADE DATUM pil [031027]
Farväl Äggindustris rättegångsdatum är ändrat. Istället för 5 november äger rättegången rum den 26 november. Även stödfesten är flyttad, nytt datum är 28 november. Mer information om båda tillfällena finns nedan.

AKTIONSGRUPP PIPPI ÖVERKLAGAR pil [031006]
Aktionsgrupp Pippi har idag lämnat in överklagan på domen mot dem som kom den 17 sep. i Linköpings tingsrätt. Då dömdes gruppen för stöld till bland annat 100 dagsböter och villkorlig dom för de två myndiga. Aktionsgruppen  yrkar på straffrihet eftersom de hävdar att de handlat i nödvärn. Domen ignorerar dessutom helt vad det sakkunniga vittnet sagt och skriver istället att "inget annat har framkommit i målet än att det aktuella hönseriet förvarade hönorna i av Jordbruksverket godkända burar och även i övrigt följde gällande lagstiftning". De tilltalade reagerar på att tingsrätten inte lyssnat på vad de och deras vittne sagt och Sarah Emery konstaterar: "djurskyddslagen tycks alltså inte passa in i kategorin 'gällande lagstiftning'".

AKTIONSGRUPP PIPPI INFÖR RÄTTApil [030928]
Onsdagen den 10 september ställdes de fyra medlemmarna i Aktionsgrupp Pippi inför rätta, misstänkta för stöld av hönor tidigare i år. 
Domen mot Aktionsgrupp Pippi: tingsrätten finner gruppen skyldig till stöld. Rätten anser att de "förfogat över hönorna på ett sådant sätt att de tillägnat sig dem är deras handlande att ses som stöld". Straffet blev 100 dagsböter à 30 kronor vardera. Två av dem fick även villkorlig dom.
Rätten skriver också: "Annat har inte framkommit i målet än att det aktuella hönseriet förvarade hönorna i av Jordbruksverket godkända burar och även i övrigt gällande lagstiftning". Djurskyddslagen tycks alltså inte passa in i kategorin "gällande lagstiftning".

Farväl Äggindustri

RÄTTEGÅNG MOT & STÖDFEST FÖR FARVÄL ÄGGINDUSTRI (RT14) Pil [030831]
Den 26 november ställs djurrättsgruppen Farväl äggindustri inför rätta i Alingsås tingsrätt. I april oskadliggjorde de utrustning för 1-2 miljoner kronor på Gimranäs kläckerier i Herrljunga. Nu försvarar de sitt handlande inför rättssystemet och allmänheten.
Datum: Onsdagen den 26 november
Tid: 13:00 (stödmanifestation 12:30)
Plats: Alingsås tingsrätt, Södra Ringgatan 23
Efter rättegången anordnar Farväl äggindustri + stödgrupp en stödfest med historiens första (?) "aktionsauktion"! På aktionsauktionen ("Räddningstjänsten auktion 1") kommer materialet som användes under aktionen att auktioneras ut till högstbjudande. Överskottet kommer bl.a. att gå till att finansiera upptryckningen av gruppens häfte om aktionen. På stödfesten kommer god veganmat att serveras, det kommer att bli berättelser från aktionen och rättegången, musikframträdanden m.m.
Datum: Onsdagen den 28 november
Tid: 18:00
Plats: Göteborg (exakt plats meddelas senare)
Entré: 50:- (allt överskott går till Farväl äggindustris efterarbete)
Anmälan: behövs ej

RÄTTEGÅNG MOT STOCKHOLMS DJURRÄTTSAKTIVISTER Pil [030831]
Den 18 december 2001 kedjade en grupp inom Stockholms djurrättsaktivister fast sig utanför köttföretaget Gourmet Foods på Slakthusområdet i Stockholm. Under en och en halv timme blockerades ingången till detta företag, som importerar gödkalvkött från Holland (kött från kalvar som fötts upp på flytande järnfattig kost för att köttet ska bli vitt - förbjudet i Sverige). Strax innan aktivisterna själva hade planerat att avbryta aktionen, kom polisen och klippte sönder låsen. Nu, nästan två år senare, ställs aktivisterna inför rätta i Stockholms tingsrätt.
Datum: Fredagen den 31 oktober
Tid: 09:30
Plats: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7

NORSKA DJURRÄTTSAKTIVISTER FRIKÄNDA EFTER KATTRÄDDNINGSAKTION pil [030816]
Sent omsider har det kommit till Räddningstjänstens kännedom att en norsk djurrättsorganisation åtalats och frikänts efter att ha räddat 15 katter undan vanvård. Den sensationella domen kom i februari 2003 och katterna lever idag livets glada dagar på ett djurhem.

DJURRÄTTSKURS I CIVIL OLYDNAD OCH KAMPANJARBETE Pil [030622]
Är du intresserad av djurrättsfrågor? Vill du lära dig mer om hur man utför civil olydnad? Vill du veta hur man lägger upp en kampanj?
Farväl äggindustri (Aktion 14) inbjuder till en helgkurs i civil olydnad och kampanjarbete. Under kursen tas det mesta kring civil olydnad upp, och helgen avslutas med ett tillfälle att planera framtida aktiviteter. Kursen fungerar också förberedande inför kampanjen "Ica utan burägg", en nyskapande kampanj som drar igång i höst med målet att få Ica att sluta sälja burägg, och som kommer att kombinera lagligt opinionsbildande arbete med lågrisk civil olydnad. (Det går alltså bra att komma på kursen även om du inte siktar på att arbeta med civil olydnad.)
Datum: 19-21 september 2003
Tid: 19:00-21:30 (fre - ej obligatoriskt), 10:00-18:00 (lör), 10:00-15:00 (sön)
Plats: Göteborg
Info: byebyeegg@raddningstjansten.org

BÖTER FÖR AKTION 12 Pil [030605]
Två djurrättsaktivister från Sundsvall och en från Umeå dömdes idag till dagsböter. "Brottet" var förberedelse till stöld, för att ha försökt rädda och omplacera tio burhönor från ett hönseri utanför Östersund. Gruppen, med namnet Räddningstjänsten aktion 12, menar att de borde blivit frikända.

AKTION 2 FRIKÄNDA Pil [030527]
Mölndals tingsrätt har nu meddelat att åtalet mot de tre aktivisterna i Räddningstjänsten Aktion 2 ogillas. Anledningen är att preskriptionstiden för brottet gått ut.

ÄGGKLÄCKERI OSKADLIGGJORT Pil [030428]
Natten till den 27 april tog sig Farväl äggindustri (Räddningstjänsten Aktion 14) in på Gimranäs kläckerier utanför Herrljunga, Sveriges största industrier för uppfödning av värphönor. Därinne stoppades  värphönsuppfödningen genom att ruvningsmaskinerna oskadliggjordes. Fram tills då användes de för att ruva de ägg som sedan skulle ha blivit till värphönor och tuppkycklingar. Även styrsystem, kläckningsmaskiner mm har oskadliggjorts.

MODIFIERADE BURAR ÄR FORTFARANDE BURAR Pil [030430]
En länk till en hemsida som passar bra att hänvisa till om man vill diskutera de modifierade burarna med exv. politiker och media.
Bilderna kommer från av av de fritagningar som gjordes av Räddningstjänsten #13.

102 FRIA! Pil [030414]
Natten till måndagen den 14 april fritogs totalt 102 hönor från hönserier i Gråbo (utanför Göteborg - som fick besök två gånger under samma morgon), Linköping och Örnsköldsvik.

PELLE STRINDLUND SLÄPPT! Pil [030324]
Idag släpps djurrättsaktivisten Pelle Strindlund ut ur fängelset. Han har avtjänat ett halvårslångt fängelsestraff för att tillsammans med två kamrater ha avrustat slakteriutrustning vid Skövde slakteri.

FÖRSVARSTAL FÖR HÖNORNA Pil [030218]
Räddningstjänsten Aktion 2 stod idag inför rätt i Mölndals tingsrätt. Åklagaren yrkade på böter och villkorlig dom. Gruppen yrkade vi på att frikännas.
Domen blev böter för egenmäktigt förfarande. En dom som kan vara juridiskt felaktig.

FÖRSTA FRIKÄNNANDET EFTER CIVIL OLYDNADSAKTION Pil [030123]
För första gången i en svensk domstol har en civil olydnadsaktion för djuren lett till frikännande dom. I den sensationella domen från Linköpings tingrätt, som meddelades häromdagen, frikänns en kvinna som slagit sönder fönsterrutorna på en bil för att hjälpa en törstande hund. Räddningstjänsten uttalar sitt fulla stöd för domen och hoppas att fler domstolar följer exemplet.

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR