__
Räddningstjänsten Svenska English

| 2006 | | 2005 | | 2003 | | 2002 |

Protokoll - Räddningstjänstens årsmöte 22 januari 2006

Närvarande: Pelle Strindlund, Simon Westerberg, Åsa-Maja Augustsson, Majja Carlsson, Michael Lagerberg och Daniel Hedqvist.

1. Presentationsrunda
Mötet inleddes med en presentationsrunda och kort uppdatering om vad vi alla har för oss i nuläget.

2. Val av mötesunderlättare, sekreterare, justerare och rösträknare.
Mötesunderlättare - Michael
Sekreterare - Majja
Justerare - Daniel
Rösträknare - Åsa-Maja

3. Fastställande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

4a. Ansvarsposter
På grund av tidsbrist skummade vi igenom rapporterna ganska snabbt.

4b. Val till 2006
Talesperson - Åsa-Maja.
Vice talesperson - Simon.
Hemsidesansvarig - Michael fortsätter ett år till.
Ekonomiansvarig - Jasmine (som inte var närvarande på mötet men som meddelat tidigare att hon var villig att fortsätta).
Valberedning - Majja och Daniel.
Materialansvarig - Helena fortsätter ett år till.
Administratör - Simon fortsätter ett år till.
Röstningskoordinator - Daniel.

5. Rapporter från 2005. Vad har gjorts i Räddningstjänstens namn?
Dessvärre har inga direkta aktioner genomförts under året som gått. Däremot har vi synts ganska mycket i olika djurrättssammanhang. Åsa-Maja har haft bokbord i samband med nätverket SVEDA:s landsmöte samt vid firandet av DBF:s jubileum i Malmö, då även en utställning med bilder från RT:s aktioner ordnades. Simon har anordnat bokbord vid Djurrättsfestivalen i Gävle (där många av RT:s medlemmar deltog), samt vid Djurens rätts riksstämma som hölls i Varberg. Simon föreläste även om RT under djurrättsfestivalen.
Ett försök till en aktion gjordes i augusti nere i Malmö där en kvinna försökte rädda en misshandlad, men fullt botbar, hund från avlivning. Försöket misslyckades tyvärr och aktionen avbröts.
I Peter Singers antologi "In defense of animals" deltar Pelle med en text om "open rescues", dvs. öppna fritagningar. Det är även med en länk till vår hemsida.

6. Fågelinfluensan, hur ska vi förhålla oss?
En omröstning har genomförts på listan med jämnt resultat varför vi tog upp det till ytterligare diskussion på årsmötet. Efter lite resonerande fram och tillbaka kom vi fram till att vi inte ska förhålla oss på något särskilt sätt till fågelinfluensan, eftersom den i nuläget inte utgör ett hot i Sverige. Det är alltså upp till varje grupp att själva avgöra hur man vill agera. Däremot var vi överens om att man bör tänka extra mycket på hygienen, med skyddskläder osv., vid just fritagningar av fåglar.

7. Motioner
Vi beslutade i stort sett enligt motionen (se senaste utskicket). Ingen grupp tillsattes på mötet. Men flera var villiga att bistå med hjälp längre fram och vi ska alla höra oss för med folk i vår omgivning och se om de är intresserade. I så fall kontaktar vi Simon.
Simon yrkade också på att pengar från RT:s kassa skulle avsättas för genomförande av aktionen. Förslaget bifölls vilket innebär att 4000 kr ska gå till aktionen om den blir av.

8. Reseutjämning
Reseutjämningen sköttes smidigt och bra.

9. Övriga frågor
Michael framförde att vi fått ett erbjudande om att få RT:s hemsida översatt till engelska mot att ha företagets länk på vår sida. Jättebra tyckte alla och röstade för förslaget!

Medlemsavgift 2006
Samtliga mötesdeltagare var överens om att 160 kr ska gälla även i år.

10. Mötets avslutande

Uppmaning till samtliga medlemmar i Räddningstjänsten.
Betala in medlemsavgiften till Jasmine på pg 112 98 26-2.
Och leta folk till Simons aktion (se punkt 7)!

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR