__
Räddningstjänsten Svenska English

| 2006 | | 2005 | | 2003 | | 2002 |

Protokoll från Räddningstjänstens årsmöte 2002-01-26

Hammarkullen, Göteborg
Närvarande: Johan Jaatinen, Pelle Strindlund, Helena Eriksson

§1. Val av mötesfunktionärer
Pelle Strindlund väljs till ordförande, Johan Jaatinen till sekreterare samt Helena Eriksson till justerare.

§2. Beslut om struktur
§1-§8 i stadgarna antogs enhälligt. Årsmötet fastslår följande om förhållandet mellan paragraf och kommentar i stadgarna: Kommentaren beskriver hur vi resonerade när vi kom fram till paragrafen, men är i sig ingen del av paragrafen. Kommentaren bifogas normalt ej stadgarna.

§3. Val av förtroendevalda
Johan Jaatinen väljs till administratör.
Ida-Lovisa Rudolfsson väljs till talesperson.
Pelle Strindlund väljs till ekonomi- och materialansvarig.
Johan Jaatinen och Ida-Lovisa Rudolfsson väljs till valberedning.

§4. Reseutjämning samt betalning av eventuell medlemsavgift.
Pelle Strindlund, Johan Jaatinen och Helena Eriksson betalade medlemsavgift (150 kr) och deltagaravgift (150 kr).

§5. Behandling av motioner
Motion 1: Vad händer om de förtroendevalda åker i finkan? Beslut: Ge de förtroendevalda mandat att själva utse någon som sköter jobbet medan de är i fängelse.
Motion 2: Gör en allmän broschyr om Räddningstjänsten Beslut: Att årsmötet tillsätter en broschyrgrupp eller broschyransvarig som ges mandat att ta fram en broschyr om Räddningstjänsten Beslut: Att alla ska få möjligheter att komma med synpunkter på broschyren genom att ett förslag bifogas i ett utskick. Beslut: Att utse Johan Jaatinen till broschyransvarig

§6. Mötets avslutande
Johan Jaatinen, sekreterare Helena Eriksson, justerare

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR